Khu vực Q.9 nằm trong quy hoạch phát triển khu đô thị sáng tạo